Full Band Capture Tuner

Full Band Capture (FBC) tuners

 

Een DVB-S2 FBC tuner beschikt over een stukje speciale technologie waardoor tot acht tuners in de decoder aanwezig zijn. Deze kunnen afzonderlijk van elkaar functioneren. Hierdoor wordt het mogelijk om op zijn minst acht zenders op te nemen of naar een ander scherm te streamen, zelfs als ze op verschillende transponders worden uitgezonden. Het aantal gelijktijdig en afzonderlijk te gebruiken tuners is wel sterk afhankelijk van de gebruikte LNB op de schotelantenne.

 

Hoe werkt dat?

Bij satelliet ontvangst hebben we te maken met een lage band (10.700 => 11.700 GHz) en een hoge band (11.700 => 12.750 GHz) daarop wordt zowel verticaal als horizontaal uitgezonden.

Door die onderverdeling krijgen we bij satelliet ontvangst altijd te maken met 4 ontvangst banden, deze noemt men de “kwadranten”

 

(LV) Lage band Verticaal

(LH) Lage band  Horizontaal

(HV) Hoge band  Verticaal

(HH) Hoge band  Horizontaal

 

De standaard universele lnb kan slechts een kwadrant verwerken en maakt daar een lagere band van, voor doorgave over de coaxkabel, m.a.w. er moet daar altijd eerst een selectie in de lnb plaatsvinden.

 

Wie of wat bepaald dat?

Wij, door een zender te selecteren, als voorbeeld NPO 2 zit op 11.739 Mhz  van de Astra 23.5 en zit in de Hoge band Verticaal.

De Tuner wordt daarop vastgezet (gelockt) en we kunnen kijken, streamen of opnames maken van alle zenders die zich op deze transponder bevinden, met 1 tuner

 

Bij een Twin Tuner hebben we al de beschikking over 2 tuners, Tuner A en Tuner B

Wat zien we dan vaak gebeuren, Tuner B gaat nog eens hetzelfde kwadrant kiezen om daarin een andere transponder te selecteren, dat is niet erg praktisch, aangezien dat kwadrant al aanwezig is via Tuner A.

 

Met de Full Band Capture Tuner is dat verleden tijd, de FBC tuner is qua werking identiek aan een twin tuner. We hebben nog steeds die 2 Tuners waarop van alles kan aangesloten worden, zoals een (unicable) lnb, een diseqc met 4 lnb’s, een motor. Het enige verschil, er zijn nog eens zes extra tuners aanwezig (C tot en met H). Deze tuners hebben géén eigen fysieke connectie met een kabel (LNB input).

 

Hoe moeten we dat zien?

Als een eenvoudige ontvanger met één tuner, een kwadrant binnen haalt, dan kan dat kwadrant doorgegeven worden naar een tweede, derde, vierde ontvanger, die krijgen dan allemaal het kwadrant aangeboden die de eerste tuner heeft geselecteerd, zoiets noemt "doorlussen".

Bij gewone ontvangers hangen de doorgeluste tuner(s) altijd vast aan 1 ontvanger via een coax-kabel. Bij FBC tuners wordt intern doorgelust (geen kabels), daarbij kunnen ze nog eens "dynamisch doorlussen". Voor elke zender die je kiest zal Enigma 2, uitzoeken of er naar Tuner  A of B doorgelust kan worden.

 

Als tuner A een kwadrant kiest, kunnen de 6 virtuele tuners daar meteen op mee liften.

Tuner B zal pas in actie komen als een zender aangevraagd wordt die op een ander kwadrant (of satelliet) zit, zijn gevraagd kwadrant word eveneens ter beschikking gesteld aan de 6 virtuele tuners.

Als beide tuners actief zijn kunnen de geselecteerde kwadranten gebruikt worden door de 6 virtuele tuners.

Het is niet zo dat de eerste drie virtuele tuners C-D-E aan tuner A vast hangen en F-G-H aan tuner B, de tuners zijn dynamisch.

Simpel gezegd, als er een zender aangevraagd wordt, zal er gekeken worden of dat kwadrant al aanwezig is en op welke Tuner.

 

Met de Dual FBC Tuner aangesloten op standaard universele lnb’s, zijn er nog altijd 2 kwadranten die niet in ons bereik liggen, voor één satelliet. Door een wide band lnb in te zetten kan ook dat probleem opgelost worden. Bij de wideband lnb worden de hoge en lage band samen ontvangen en ook zodanig als één band omgezet voor overdracht op de coaxkabel, de wideband lnb kent daarom nog slechts 2 uitgangen, Verticaal en Horizontaal, (2 kwadranten)

 

Full Band Capture Tuners en Unicable lnb’s

In de meeste gevallen zal een schotel met universele lnb’s ruimschoots volstaan, toch kunnen er al eens situaties ontstaan waarbij de melding komt "geen vrije tuner beschikbaar". Denk hierbij aan periodes waarin veel sport evenementen plaats vinden, sport liefhebbers willen dan zoveel mogelijk opnemen, ook van satellieten die anders maar zelden worden bekeken. Met een schotel waarin 4 lnb's hangen komen we aan 4 satellieten met elk hun 4 kwadranten, wat het totaal op (4x4=) 16 kwadranten brengt, terwijl er maar 2 van kunnen geselecteerd worden door Tuner A en B.

 

Hier kan Unicable of het verdere ontwikkelde Unicable II (Jess) de oplossing bieden.

Unicable is een één kabel systeem en moet men zien als een mini relais station (ontvangen en doorzenden)

Dat kan omdat bij Unicable en Unicbale II een groot gedeelte van het afstemmen wordt overgenomen door de Unicable LNB of de Uncable II switch, er zitten namelijk ontvangers in.

Unicable creëert zijn eigen uitzendband, waarop enkel de transponders zitten die aangevraagd worden.

Er kunnen tot wel 32 ontvangers op één coaxkabel aangesloten worden, best ideaal als er nog andere ontvangers in huis staan, die het Unicable systeem ondersteunen.

 

Om Unicable te laten werken, moet elke tuner apart ingesteld worden op zijn eigen unieke Unicable Frequentie, vanaf dat moment ontvangt de tuner enkel nog over die Frequentie.

 

Werking:

De Unicable lnb of switch krijgt een commando van een tuner om transponder X op een satelliet te selecteren, gaat die ontvangen, om vervolgens door te sturen op de Unicable frequentie voor de tuner die de aanvraag deed.

Als voorbeeld:

 

  • Tuner A: 1210MHz
  • Tuner B: 1340MHz
  • Tuner C 1420MHz
  • Tuner D 1680 MHz enz

 

Vraagt Tuner A NPO 2 op Astra 23.5 dan krijgt die via 1210 MHz de transponder aangeboden waarop NPO 2 zit.

Vraagt Tuner B Het Duitse Eurosport op Astra 19.2 komt via 1340 MHz.

Vraagt Tuner C Free Sport Uk op Astra 28.5 komt via 1420 MHz.

Vraagt Tuner D Canvas HD op Astra 23.5 komt via 1680 MHz.

 

Het grote voordeel van Unicable is dat onze 8 tuners nu wel onafhankelijk van elkaar een aanvraag kunnen doen.

 

 

Mebo 870 | 2020

 

 

U werd geholpen door deze beschrijving, overweeg eens een kleine donatie voor de server kosten van Luxsat.