Flashen van Vu+ Duo

Flashen is de term die gebruikt wordt voor het overschrijven van het flash geheugen van een satelliet ontvanger. Tijdens het flashen wordt de 'software' in de ontvanger overschreven door nieuwe software.

De belangrijkste reden om te flashen is het vervangen van de huidige 'software' door andere met een andere of betere functionaliteit.

De 'software' voor een Vu+ Duo wordt aangeboden onder de vorm van een image en is beschikbaar in een USB en Flash (NFI) versie. 

Een Vu+ Duo kan op 2 verschillende manieren geflashed worden:

Bij het eerste gebruikt van een image begeleiden een aantal 'Wizard's je bij het instellen van oa. taal, netwerk,...


1. Flashen met een USB stick:

Wat heb je nodig:

- Een USB Stick met minstens 128Mb vrije ruimte en FAT32 geformatteerd

- Een USB versie van image of firmware bestand.


Werkwijze:

1. Formatteer je USB Stick op een PC in FAT32 formaat

2. Haal de firmware op en extract het zip bestand

3. Als U Het zip uitpak hou je een mapje over genaamd vuplus

4. Schrijf het mapje vuplus naar je Usb Stick

5. Zet de schakelaar van de Vu+ Duo (achteraan) op uit.

6. Steek de memory stick in het USB slot, aan de voorzijde naast de kaartlezers.

7. Zet de schakelaar van de Vu+ Duo (achteraan) aan en volg de instructies op het scherm.

   De upgrade verloopt volledig automatisch.

   Na de upgrade vermeld de display: "Finished ...please reboot"

8. Verwijder de USB stick en zet stroomschakelraar van de VuPlus uit en daarna terug aan

9. Je Vu+ Duo is nu geflashed met een nieuw image

 

2. Flashen via LAN (netwerk):

Wat heb je nodig:

- Een 'nulmodem' kabel

- Lokaal netwerk of crossover-kabel

- Software programma: Vu+ util (dit programma overschijft het flash geheugen van de Vu+ Duo)

- Een Flash versie van image of firmware bestand


Werkwijze

1. Zet de schakelaar van de Vu+ Duo (achteraan) op uit

2. Sluit je Vu+ Duo met een ethernet kabel aan aan je lokaal netwerk.

Als je geen lokaal netwerk hebt kan de Vu+ Duo rechtstreeks aan je PC koppelen met een Crossover-Kabel

3. Verbind je Vu+ Duo met je PC met de nulmodem kabel

4. Start de Vu+ util applicatie

Start Vu util

5. Selecteer de COM poort (1 - 10)

Vu util selecteer COM

6. Klik op de Connect knop

Vu util connect

Er verschijnt een melding “Serial port open success. Please turn on your box”

Als er een melding verschijnt “Serial port open failure” controleer dan of een ander programma de COM poort in gebruik heeft

7. Zet de schakelaar van de Vu+ Duo (achteraan) aan, het volgende scherm verschijnt:

Vu util box aan

Klik op de disconnect knop als je de communicatie met je Vu+ Duo wil afbreken

8. Local IP = IP adres van je PC

    Remote IP - IP adres van je Vu+ Duo

Vul de corecte IP adressen in en klik op de 'Set IP' knop

Als je de IP adressen wil instellen via DHCP, vink dan de DHCP optie aan vooraleer de 'Set IP' knop aan te klikken

Vu util set IP

9. Het volgende scherm verschijnt bij een succesvolle IP setup

Vu util IP succes

11. Klik op de 'Open' knop waarna een dialoog venster verschijnt waarin je het gewenste NFI bestand kan selecteren.

Klikken op de 'X' knop zal het geseleteerde bestand verwijderen.

Vu uti selecteer NFI

12. Klik op de 'Flash' knop om het flash proces te starten. Tijdens het flashen zijn alle knoppen inactief.

Schakel tijdens flashen nooit je PC of Vu+ Duo uit, je Vu+ Duo wordt onbruikbaar en kan onherstelbaar beschadigd raken.

Vu util flash

13. Na het flashen verschijnt het volgende scherm:

Vu util done

14. De update van je Vu+ Duo is nu klaar, sluit het Vu util programma af door op de Exit knop te klikken.

Zet de schakelaar van de Vu+ Duo (achteraan) uit en daarna terug aan om je Vu+ Duo te rebooten.
 Index 1 2 3 4 5 6 7