gfxgfx
 
Please login or register.

Login with username, password and session length
logo
 
gfx gfx
gfxgfx
 

Bedankt om onze sponsors te bezoeken
Thank you for visiting our sponsors
Merci de visiter nos sponsors
Vielen Dank für Ihren Besuch bei unseren Sponsoren

 
gfx gfx
gfx
83071 Posts in 13374 Topics by 57489 Members - Latest Member: perecanigga February 20, 2019, 10:30:14 PM
*
gfx* Home | Help | Team | Login | Register | Nieuws | gfx
gfx
LuxSat Satellite  |  Tools / Plugins / CCcam  |  Tools / Plugins / CCcam / Bootlogo's / Scripts en Tools For Mac  |  New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)
gfx
gfxgfx
 

Author Topic: New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)  (Read 677 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline LuxSat

 • Administrator
 • Platina Member
 • *
 • Posts: 21048
 • : be
  • LuxSat Satellite
New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)
« on: November 11, 2018, 09:46:15 AM »

Nederlands
Na een lange tijd een nieuwe versie, deze keer met ingrijpende veranderingen
Deze versie is beta! Het bevat uitbreidingen (bijv. ondersteuning voor *.deb pakketten), die ik alleen "blindelings" kon programmeren, omdat ik geen van deze nieuwere dozen met OE 2.2 bezit en het niet kan betalen).

De foto's in deze beschrijving zijn gelabeld in het Engels - maar ik denk dat iedereen het aan kan.

Installatie is nu een setup-bestand
DCC-E2 is nu geďnstalleerd in de gebruikelijke Windows programmamap. Aangezien er slechts beperkte toegangsrechten bestaan in dit gebied, zijn de INI-bestanden en back-ups nu onder  %CurrentUser%

FTP-component herzien
De gehele FTP-omgeving is overgeschakeld op Socks 5 om de naleving van Windows te verbeteren.
Dit zou de vorige verbindingsproblemen tot het verleden moeten maken.
Bovendien is de verbindingssnelheid aanzienlijk hoger.

Vereenvoudigde gebruikersinterface en multibox-ondersteuning
DCC-E2 versie 2.0 of hoger ondersteunt nu het beheer van meerdere dozen onder één interface. Hiervoor worden profielen voor verschillende boxen aangemaakt.


Meer info en handleiding in het Duits vind je hier.


******************

Engels
After a long time a new version, this time with radical changes
This version is beta! It contains extensions (e.g. support for *.deb packages), which I could only program "blindly", because I don't own any of these newer boxes with OE 2.2 and can't afford it).

The pictures in this description are labeled in English - but I think anyone can handle it.

Installation is now a setup file
DCC-E2 is now installed in the usual Windows program folder. Since there are only limited access rights in this area, the INI files and backups are now under %CurrentUser%.

FTP component revised
The entire FTP environment has been switched to Socks 5 to improve Windows compliance.
This should make the previous connection problems a thing of the past.
In addition, the connection speed is significantly higher.

Simplified user interface and multibox support
DCC-E2 version 2.0 or higher now supports managing multiple boxes under one interface. For this purpose profiles are created for different boxes.


More info and manual in German can be found here.

  Groetjes van Jef

Bezoek onze sponsors zij betalen onze server kosten en houden het gratis voor jullie
Visit our sponsors they pay our server costs and keep it free for you

Offline LuxSat

 • Administrator
 • Platina Member
 • *
 • Posts: 21048
 • : be
  • LuxSat Satellite
Re: New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)
« Reply #1 on: January 07, 2019, 03:10:18 PM »

Nederlands
Na de test van de beta weer een nieuwe gecorrigeerde en uitgebreide versie.....
De foto's in deze beschrijving zijn gelabeld in het Engels - maar ik denk dat iedereen het aankan.

Startpagina (configuratie/netwerk) opnieuw ontworpen
De huidige status van de verbinding wordt nu weergegeven in een tekstpaneel, het vorige protocol heeft plaatsgemaakt voor apparaatinformatie.
Dit maakt alles een beetje informatief en duidelijker.Meer info en handleiding in het Duits vind je hier.


Download
DCC-E2v2.30 Beta
Please report broken links on the forum.
Download Here
Registratie nodig voor downloads
Registration required for downloads


******************

Engels
After the test run of the beta again a new corrected and extended version...
The pictures in this description are labeled in english - but I think everybody can handle it.

Start page (configuration/network) redesigned
The current status of the connection is now displayed in a text panel, the previous protocol has given way to device information.
This makes everything more informative and clearer.More info and manual in German can be found here.


Download
DCC-E2v2.30 Beta
Please report broken links on the forum.
Download Here
Registratie nodig voor downloads
Registration required for downloads
  Groetjes van Jef

Bezoek onze sponsors zij betalen onze server kosten en houden het gratis voor jullie
Visit our sponsors they pay our server costs and keep it free for you

Offline FeReNGi

 • V.I.P Member
 • ****
 • Posts: 163
Re: New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)
« Reply #2 on: February 01, 2019, 04:34:53 PM »
versie  2.30 is uit maar helaas op een DM920 werkt FTP niet

LuxSat Satellite  |  Tools / Plugins / CCcam  |  Tools / Plugins / CCcam / Bootlogo's / Scripts en Tools For Mac  |  New Dreambox Control Center for Enigma2 (DCC-E2)
 

gfxgfx
gfx gfxSupport our website , make a small donation

Copyright 30-10-2003-2019 LuxSat Satellite All rights Reserved.

Powered by MySQL Powered by PHP Valid XHTML 1.0! Valid CSS!